Goju-Ryu Karate-Do

Karate er måske den bedst kendte japanske stilart!

Karate, som det trænes i Søllerød Budocenter, er et simpelt og yderst effektivt selvforsvarssystem. Der fokuseres meget på hurtigt at afværge et angreb og få kontrol over en voldssituation. Der arbejdes meget med bevægelse ift. modstanderen, åndedrættet, balance og energioverførsel.

På børneholdet arbejder vi meget med koncentration, kropskoordination og motorisk udvikling.

Der er lidt forskel på fokus på de enkelte træninger i løbet af ugen.

Tirsdag aften underviser Joon Sensei, og træningen er meget fokuseret på effektiv selvforsvar.

Torsdag aften underviser Anders Sensei, og træningen vil være traditionel Karate.

Søndag underviser Anders Sensei, og der vil til instruktørtræningen blive meddelt hvad emnet er, og man møder op opvarmet og klar. Træningen vil være meget intensiv, og er forbeholdt instruktører og hjælpeinstruktører. Til den supplerende træning kan alle i klubben deltage, og her vil der blive arbejdet med kropsstyrke, smidighed, ledtræning, udholdenhed, osv.

 

I Nordsjælland, København, samt på Sjælland repræsenterer vi International Martial Arts Federation (IMAF) og Nisseikai Goju-Ryu Karate-Do, hvor vores instruktører er gradueret i Karate. Sensei Anders Gjerløv er Regional Director i IMAF for Karate afdelingen.