Karate er måske den bedst kendte japanske stilart. Og nok også den mest misforståede!

Karate, som det trænes i Søllerød Budocenter, er et simpelt og yderst effektivt selvforsvarssystem. Der fokuseres meget på hurtigt at afværge et angreb og få kontrol over en voldssituation. Der arbejdes meget med bevægelse ift. modstanderen, åndedrættet, balance og energioverførsel.

På børneholdet arbejder vi meget med koncentration, kropskoordination og motorisk udvikling.