Formand
Carsten Esbensen
3. Dan Nihon JuJitsu

Arne Jakobsen
4. Dan Nihon JuJitsu

Anders Gjerløv
3. Dan Nihon JuJitsu
3. Dan Goju-Ryu Karate Do
1. Dan Kobudo – Bo Jutsu
Instruktør Qi Gong, Xin Yi og Lan Shou

Joon Poore
2. Dan Nihon JuJitsu
1. Dan Goju-Ryu Karate-Do
Instruktør Qi Gong og Xin Yi

Kjartan Ribergård Uldahl
2. Dan Goju-Ryu Karate-Do

Marianne Vibe Pedersen
1. Dan Nihon JuJitsu

Aron Hjorth-Degenkolv
1. Dan Nihon JuJitsu
Instruktør Qi Gong og Xin Yi

Jens Munk
1. Dan Goju-Ryu Karate-Do

Martin Tordorf
1. Dan Goju-Ryu Karate-Do

Philip Sjøntoft Øen
1. Dan Goju-Ryu Karate-Do

Adam Brix
1. Dan Nihon JuJitsu
Instruktør Qi Gong og Xin Yi

Martin Spang Olsen
Instruktør Qi Gong og Xin Yi